Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38

Plan kursów

 Dla każdego uczestnika proponujemy 2 rodzaje szkoleń:

  • szkolenia „twarde” (60 godz.)
  • szkolenia „miękkie” (15 godz.)

W czasie 60 godzinnego szkolenia „twardego”, składającego się z trzech 20 godzinnych modułów,  poruszone będą następujące tematy :

  • obsługa ruchu turystycznego – zapoznanie się z podstawowymi przepisami prawnymi w turystyce,
  • agroturystyka – poznanie niezbędnych do uruchomienia działalności agroturystycznej zagadnień,
  • przedsiębiorczość – ścieżki zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zaznajomienie z zasadami prowadzenia firmy.

15 godzinny moduł szkoleń „miękkich” będzie miał na celu zwiększenie kompetencji osobistych między innymi:

  • autoprezentacji,
  • asertywności,
  • technik walki ze stresem.

Szkolenia zakończone będą wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.