Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38

Miejsca szkoleń


W pierwszej edycji zostaną stworzone 4 grupy szkoleniowe, liczące po około 15 osób, a zajęcia będą się odbywały w wynajętych do tego celu salach.GRUPA I i II
Gminny Ośrodek Kultury

42-320 Niegowa
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 34/ 315 12 01

GRUPA III
Zespół Szkół w Zrębicach

42-256 Olsztyn
ul. Główna 143
tel. 34/ 328 62 33


GRUPA IV
Szkoła Podstawowa            
Fundacji ELEMENTARZ     
w Podzamczu                                                                                                              
ul. Szkolna 6                                                                                                               
42-440 Ogrodzieniec                                                                                                      
tel. 32/ 673 20 41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.