Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.