Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38

Rekrutacja

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z uruchomieniem działalności agroturystycznej i obsługą ruchu turystycznego.


W szkoleniu może wziąć udział każda osoba:

  • zameldowana na terenie powiatów częstochowskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, bielskiego, żywieckiego lub cieszyńskiego,
  • wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.